Team

Anatomy

 • Dr Govinddas G akbari, M.S. ANATOMY, Ambala
 • Dr Jignesh patel, M.S. ANATOMY, Udaipur

Physiology

 • Dr Amit Kumar, M.D. Physiology, Delhi
 •  Dr Payal Jivani, M.D. Physiology, Rajkot

Biochemistry

 • Dr Ashita Vyas, M.D. Biochemistry, Ahmedabad
 • Dr Saurav Gupta, M. Sc. Biochemistry, Ambala

Microbiology

 • Dr Chintan Dalwadi, M.D. Microbiolgy, Bhavnagar
 • Dr Milan Dharsandiya, Rajkot microbiology, Rajkot

Pathology

 • Dr Mahesh Vidja, M.D. pathology, Rajkot
 • Dr Hemant Pansuriya, M.D. Pathology, Ahmedabad

Pharmacology

 • Dr Jigar Modi, M.D. Pharmacology, Ahmedabad
 • Dr Usha Lalwani, M. D. Pharmacology, Ahmedabad

Forensic Medicine

 • Dr Milind Patel, M.D. forensic medicine, Ahmedabad

Community Medicine

 • Dr Bhavesh Kanabar, M.D. PSM, Rajkot
 • Dr Narottam Samdarshi, M.D. PSM, Patna

Medicine

 • Dr Mayur Patel, M.D. Medicine, Ahmedabad
 • Dr Rakesh Saradva, M.D. Medicine, Rajkot

Respiratory medicine

 • Dr Rajesh pimpaliya, M.D. Tb chest, Ahmedabad
 • Dr Kunjesh rupapara, M.D. Tb Chest, Rajkot

Surgery

 • Dr Bhavin Kothari, M.S. Gen Surg. , Rajkot
 • Dr Ketan Pandya, M.S. Gen Surg., Rajkot

Gynec

 • Dr Kirtan Vyas, M.S. Gynec, Ahmedabad
 • Dr Manthan Patel, M. S. Gynec, Rajkot

Pediatrics

 • Dr Mitul Patel, M.D. Pediatrics, Rajkot
 • Dr Jayesh Sangani, M.D. Pediatrics, Surat

Anesthesia

 • Dr Vishal Vadodaria, M.D. Anesthesia, Surat
 • Dr Nikunj Vachhani, M.D. Anesthesia, Patna

Skin

 • Dr Shyam Makadiya, M.D. Skin, Rajkot
 • Dr Yash Dhamecha, M.D. Skin, Ahmedabad

Psychiatry

 • Dr Rajesh Ram, M.D. Psychiatry, Rajkot
 • Dr Tejas Patel, M.D. Psychiatry, Ahmedabad

Orthopedics

 • Dr Mohit Jain, M.S. Ortho. , Bombay
 • Dr Akash makadiya, M.S. Ortho., Ahmedabad

Radiology

 • Dr Rahul Virani, M.D. Radiology, Rajkot
 • Dr  chirag Ghodasara, M. D. Radiology, Rajkot

ENT

 • Dr Alpesh Fefar, M.S. ENT, Rajkot

 

Ophthalmology

 • Dr Gunja Ram, M.S. Ophtalmology, Rajkot

 

Radiology

 • Dr Rahul Virani, M.D. Radiology, Rajkot
 • Dr  chirag Ghodasara, M. D. Radiology, Rajkot

 

Physiotherapy

 • Dr Arjavi Vyas, B.P.T., Surat